Lista artykułów

Nazwa artykułu
Do wysokości
stawek podatków i opłat oraz wzorów deklaracji i informacji
podatkowych na 2015 r. będą miały zastosowanie n.w. uchwały
Rady Miejskiej Jasła
07.01.2015 więcej
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napęd w 2015 r.
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napęd w 2015 r.
07.01.2015 więcej
Podatek rolny
Podatek rolny
07.01.2015 więcej
Podatek od środków transportowych
Podatek od środków transportowych
07.01.2015 więcej
Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości
07.01.2015 więcej
Podatek leśny
Podatek leśny
07.01.2015 więcej
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
07.01.2015 więcej
Opłata od posiadania psów
UCHWAŁA NR LXVI/658/2014 RADY MIEJSKIEJ JASŁA z dnia 3
listopada 2014 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
07.01.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się